Holgersson Maskinhållning!

En entreprenadsfirma som gärna hjälper till! Med våra moderna och miljöanpassade maskiner så kan vi ta oss an de mesta!

 

Titta in i maskinparken
Läs mer om våra tjänster
Se bilder från tidigare jobb


Våra tjänster

Vi utför tjänster så som markplaneringar, dräneringar, trekammarbrunnar med infiltrationsanläggningar, vatten och avloppsarbeten, transporter av grus , matjord, och schaktmassor, lastning samt lossning med hjulastare, bilning av berg med hydralhammare, alla typer av rivningsarbeten.

Holgerssons Maskinhållning AB

Holgerssons maskinhållning AB är ett företag som bildades 1999 av Per Holgersson som är medlem i Sundfrakt. Verksamheten bedrivs huvudsak i Sundsvalls regionen. Vi arbetar enligt Sundfrakts kvalitetsledningssystem ISO 9001 och ISO 14001. 


Se uppdateringar på facebook
Kontakta oss
Läs mer om oss