Holgerssons Maskinhållning AB

Holgerssons maskinhållning AB är ett företag som bildades 1999 av Per Holgersson som är medlem i Sundfrakt. Verksamheten bedrivs huvudsak i Sundsvalls regionen med kunder som Mitt Sverige Vatten AB, Kubal AB, Sundsvalls kommun, Timrå Vatten AB, Skanska, Peab, Åkerigrus AB, mindre bygg företag samt privat personer. Verksamheten utgörs framför allt av entreprenader inom bygg- och anläggningssektorn. Maskinparken är modern och miljöanpassad samt utrustad med extra tillbehör för de flesta förekommande arbeten. Vi arbetar enligt Sundfrakts kvalitetsledningssystem ISO 9001 och ISO 14001. 
 
Per Holgersson Maskinhållning AB